การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มประสิทธิภาพการสอนด้วย MS Teams”

MS Teams เป็นโปรแกรมที่ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการสร้างห้องเรียนออนไลน์, การเพิ่ม-ลบ Member, การจัดการ Assignment, การจัดการการนัดหมาย, การวิเคราะห์พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในทีม, การบันทึกการเรียนการสอน เป็นต้น


ข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th