วิธีการกำหนดเกณฑ์การประเมิน : A Scoring Rubric and Marking Scheme

 

การวัดและประเมินผลแบบ Scoring Rubric เป็นแผนการให้คะแนน ซึ่งจะมีกระบวนการ วิธีการ มีมาตรฐานการประเมินผลที่เป็นธรรมและเที่ยงตรง เป็นเครื่องมือในการประเมินผลที่นิยมมากที่สุด


ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการนำเสนอเนื้อหา (คลิกที่นี่)

ข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th