การสร้างสื่อการสอนด้วยนวัตกรรมสุดล้ำ AI เพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

ในยุคดิจิทัลนี้ นวัตกรรม AI เป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ ๆ ให้ทั้งอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา นำความคิดสร้างสรรค์กับเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำข้ามขอบเขตเดิม ๆ มาสร้างนวัตกรรมการสอน เช่น สร้างวิดีโอ บทเรียน และสื่อการสอนรูปแบบอื่น ๆ ช่วยให้นักศึกษาสนใจที่จะเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน


ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการนำเสนอเนื้อหา (คลิกที่นี่)

ข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th