พัฒนาหัวข้อวิจัยอย่างไรให้ตอบโจทย์

พัฒนาหัวข้อวิจัยอย่างไรให้ตอบโจทย์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย ได้แนะนำวิธีการเขียนงานวิจัยให้มีจุดยืน ดึงดูด น่าสนใจ เขียนให้ชัดเจน เช่น ประเด็นปัญหา ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา หรือผลการประเมินประสิทธิภาพ เป็นต้น เพื่อให้ผู้อ่าน หรือผู้วิจัยที่สนใจ สามารถนำงานวิจัยไปอ้างอิง ต่อยอดงานวิจัยอื่น ๆ หรือสามารถนำงานวิจัยนั้นไปใช้ประโยชน์ได้


ข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th