การใช้เทคนิคการถ่ายภาพเคลื่อนไหวให้หยุดนิ่ง (Stop action) เพื่อการถ่ายภาพแนวสตรีท (Street photography)

งานวิจัยเรื่อง การใช้เทคนิคการถ่ายภาพเคลื่อนไหวให้หยุดนิ่ง (Stop action) เพื่อการถ่ายภาพแนวสตรีท (Street photography) – Stop Action Technique for Street Photography โดย ผศ. ดร.ชัชวาลย์ หลิวเจริญ คณะนิเทศศาสตร์