การใช้เทคนิคการถ่ายภาพเคลื่อนไหวให้หยุดนิ่ง (Stop action) เพื่อการถ่ายภาพแนวสตรีท (Street photography)

งานวิจัยนี้เป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการผลิตงานสร้างสรรค์ คือ แนวทางการถ่ายภาพแนวสตรีทโดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพเคลื่อนไหวให้หยุดนิ่ง รวมถึงแนวคิดเรื่องการถ่ายภาพแนวสตรีทจากช่างภาพมืออาชีพที่มีชื่อเสียงทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

 ข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th