โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จาก สำนักพัฒนาการเรียนรู้

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ โดย อ.กุลเชษฐ์ เล็กประยูร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างทักษะการกระตุ้นการเรียนรู้และการผลิตสื่อการสอนสำหรับอาจารย์ในยุคดิจิทัล จำนวน 3 หลักสูตร
1. การกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Mobile Application
2. การออกแบบระบบภาพและเสียงสำหรับการสอนออนไลน์
3. การตัดต่อคลิปวิดีโอบน Smartphone

อาจารย์และบุคลากรท่านใดที่สนใจ สามารถ Scan QR Code หรือคลิกลิงก์ ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม ตามวัน/เวลา ที่ระบุไว้ในแต่ละโครงการได้เลยค่ะ

การกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Mobile Application เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ การกระตุ้นการเรียนรู้ในห้องเรียน ด้วยแอปพลิเคชัน Padlet และ Miro สามารถทำให้นักศึกษาตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการเรียนได้ดีขึ้น ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

 

การออกแบบระบบภาพและเสียงสำหรับการสอนออนไลน์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะพื้นฐานในการใช้งานอุปกรณ์กล้อง ไฟ ไมโครโฟน เพื่อการบันทึกบทเรียนหรือการถ่ายทำคลิปวิดีโอได้อย่างมีคุณภาพ สามารถนำคลิปวิดีโอดังกล่าวไปเผยแพร่ได้
รอบการอบรม ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม
วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 -12.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 -12.00 น.

 

การตัดต่อการตัดต่อคลิปวิดีโอบน Smartphone เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการตัดต่อวิดีโอขั้นพื้นฐาน สำหรับการตัดต่อคลิปวิดีโอสื่อการสอน โดยใช้โทรศัพท์มือถือ หรือ Smartphone เป็นเครื่องหลักในการตัดต่อ โดยใช้แอปพลิเคชัน Kinemaster
รอบการอบรม ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม
วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 -12.00 น.
วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 -12.00 น.