PADLET กับการกระตุ้นการเรียนรู้ในห้องเรียนออนไลน์

มารู้จัก Padlet

Padlet คือแอปพลิเคชันสำหรับแสดงความคิดเห็นร่วมกัน หรือระดมความคิด มีลักษณะเป็นกระดานกิจกรรม โดยผู้เรียนสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยการเขียนแทนการพูด สามารถเขียนได้พร้อม ๆ กัน มีการแสดงผลแบบเรียลไทม์ ทุกคนในกลุ่มสามารถเห็นข้อความในกระดานเดียวกัน ช่วยในการทำกิจกรรมกลุ่ม และกระตุ้นผู้เรียนให้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่ได้ศึกษา

แล้วทำไม Padlet ถึงเหมาะกับการเรียนออนไลน์

  • เขียนแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูล หลาย ๆ คนได้บนกระดานเดียวกัน
  • สร้าง Mind Map ด้วย Canvas เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการเรียนรู้
  • ติดตาม Process การทำ Project ของนักศึกษา
  • สามารถโพส รูปภาพ เสียง วีดิโอ ลิงก์เว็บไซต์
  • สามารถทำเป็น LMS แบบง่าย ๆ ที่เอาไว้แขวนเอกสาร ไฟล์ หรือ วิดีโอให้นักศึกษาเข้ามา Download ไปใช้งาน
  • แชร์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Facebook Twitter Google Classroom หรือ ทำเป็น QR Code
  • สามารถ Export ข้อมูลที่แสดงความคิดเห็นในรูปแบบไฟล์ได้

มาเรียนรู้ไปด้วยกันกับ 3 คลิปวีดิโอการใช้งาน Padlet โดย อ.กุลเชษฐ์ เล็กประยูร


ข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th