การแตก Sub-PLO จาก PLOs ของหลักสูตร และความสัมพันธ์ของ Sub-PLO กับ K-S-A

 

การแตก Sub-PLO จาก PLOs ของหลักสูตร และความสัมพันธ์ของ Sub-PLO กับ K-S-A การสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับวิชา CLO (Course Learning Outcome)  เป็นตัวตั้งเพื่อที่จะออกแบบแผนการสอน และการจัดทำ LLO (Lesson Learning Outcome) เพื่อสอนให้ได้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ และวิธีการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้

ติดตามการอบรมหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง  ข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th