การกำหนดรูปแบบ Evidence of Learning ที่สะท้อนให้เห็นถึง LLO และ การกำหนด Assessment Purpost (รูปแบบประเมิน)

 

การกำหนดรูปแบบ Evidence of Learning คือ หลักฐานข้อมูลแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ เป็นการออกแบบการประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลชัดเจน หลักฐานนี้สามารถยืนยันหรือเป็นสิ่งที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ ความสามารถได้จริง  มีหลักวิชาการรองรับ ข้อมูลเชิงประจักษ์ หลักฐานที่สื่อถึงการเรียนรู้ มีประโยชน์ แสดงให้เห็น ผลกระทบของหลักสูตร การสอน และการสนับสนุนที่มีต่อผู้เรียน และช่วยให้สื่อสารได้อย่างชัดเจนว่าผู้เรียนมีความสามารถตามที่คาดหวังในระดับใด 

ติดตามการอบรมหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง  

 ข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th