การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ LO และ Evidence of Learning

 

แนะนำวิธีการเรียนการสอนรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อพาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ การเลือกใช้รูปแบบการประเมิน เช่น โครงงาน การสาธิต การนำเสนอ เพื่อให้อาจารย์ได้เลือกสำหรับใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ และวิธีการให้ผู้เรียนสร้างหลักฐานการเรียนรู้ (Teaching Learning Approach) 

ติดตามการอบรมหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง  ข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th