อ่านงบการเงินทำได้ไม่ยาก เพราะอะไรถึงจำเป็น

งบการเงิน เปรียบเสมือนเครื่องมือหรืออาวุธสำหรับผู้บริหาร นักลงทุน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับกิจการ เนื่องจากสามารถบอกถึงเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และยังสามารถนำข้อมูลจากงบการเงินไปประเมินหรือคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อที่จะเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ของกิจการที่เปลี่ยนแปลงไปหรืออาจจะเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ความต้องการของผู้บริโภค สถานการณ์ทางการเงินของกิจการ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าข้อมูลของกิจการจะถูกนำเสนอต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านงบการเงิน หากเราเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงมีความสำคัญมากที่จะต้องอ่านงบการเงินให้เป็นและถูกต้อง

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงได้จัดทำวีดีโอสื่อการสอน “อ่านงบการเงินทำได้ไม่ยาก เพราะอะไรถึงจำเป็น” ให้สำหรับครู อาจารย์และผู้สนใจทั่วไป สามารถฝึกอ่านงบการเงินและทำการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในงบการเงินได้


ข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th