วิเคราะห์งบการเงิน

บท “วิเคราะห์งบการเงิน” เป็นบทที่ต่อจากการทำความรู้จักเครื่องมือต่างๆเป็นที่เรียบร้อย ในบทนี้ จึงเป็นบทที่พาผู้เรียนทำการวิเคราะห์งบการเงินตัวอย่างไปพร้อมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจในแต่ละเครื่องมือและผลลัพธ์ที่ได้ของแต่ละเครื่องมือที่แตกต่างกัน รวมถึงการเขียนผลการวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น เพื่อที่จะสามารถนำไปเสนอต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและนำผลไปใช้ประโยชน์ต่อไป

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงได้จัดทำวีดีโอสื่อการสอน “วิเคราะห์งบการเงิน” ให้สำหรับครู อาจารย์และผู้สนใจทั่วไป สามารถทำการวิเคราะห์งบการเงินในแต่ละเครื่องมือหรือวิธีต่างๆได้อย่างถูกต้อง และนำเสนอต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป


ข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th