ความรู้เบื้องต้นทางด้านบัญชีธุรกิจบริการ -หมวดบัญชี ความหมาย การวิเคราะห์ความสัมพันธ์

เรียนพื้นฐานการแนวคิดและความเป็นมาของวิชาชีพบัญชี ความหมาย วัตถุประสงค์ ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี รวมถึงหลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี กระบวนการทางบัญชี การจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและข้อกำหนดทางกฎหมาย


ข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th