ทบทวนเนื้อหาและตอบข้อสงสัย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หัวข้อ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวทาง Constructive Alignment

 

เป็นการสรุปการออกแบบหลักสูตรตามแนวคิดการจัดการศึกษาเชิงผลลัพธ์ Outcome Based Education (OBE) ตามแนวทาง Constructive Alignment เพื่อเสริมสร้างให้ไปในทิศทางเดียวกัน ตั้งแต่การจัดทำ PLO (Program Learning Outcome) การสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับวิชา CLO (Course Learning Outcome) และ LLO (Lesson Learning Outcomes) ที่จะนำไปสู่การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้

ติดตามการอบรมหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง  ข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th