Post-Production: ตัด ต่อ ติด Edit ให้ Perfect

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro ซึ่งเป็นโปรแกรมตัดต่อที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการวิชาชีพ โดยในบทเรียนจะสาธิตการทำงานของโปรแกรม ภาพรวมของโปรแกรม การ Key Frame เพื่อสร้างการเคลื่อนไหวของวัตถุหรือภาพ การใส่ตัวหนังสือ ผลพิเศษทางภาพ จนสามารถ Export ของมาเป็นคลิปวิดีโอได้


ข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th