การเป็น Content Creator EP.3

ทำความเข้าใจถึง ประเภทเนื้อหาที่ปรากฏบนสื่อดิจิทัล แนวทางการสร้างสรรค์เนื้อหา การเขียนบท รูปแบบการเขียนสคริป เพื่อนำไปสู่กระบวนการสร้างสรรค์เนื้อหาบนสื่อดิจิทัลเต็มรูปแบบต่อไป


ข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th