โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง AUN-QA Criteria

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง AUN-QA Criteria เพื่อให้ผู้บริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกระดับการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม Outcome-based Education ของแต่ละหลักสูตรและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ AUN-QA ได้ถูกต้องข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th