การสร้างสารบัญอัตโนมัติด้วย Microsoft Word

เทคนิคในการสร้างสารบัญให้เป็นระเบียบและสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงสามารถปรับปรุงเนื้อหาของสารบัญอัตโนมัติในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหัวข้อหรือเนื้อหาภายในงาน ทำให้ประหยัดเวลาในการจัดทำสารบัญอย่างมาก

 ข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th