Explaining Social Media Adoption for a Business Purpose: An Application of the UTAUT Model

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและมือถือได้เปลี่ยนชีวิตประจำวันของเราทั้งในแง่ของการบริโภคและวิธีการทำธุรกิจ โซเซียลมีเดียได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีศักยภาพสำหรับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานประกอบการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางเพื่อรับมือกับ บริษัทขนาดใหญ่ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบองค์ประกอบที่มีผลต่อการนำสื่อสังคมมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ โดยการนำรูปแบบการยอมรับเทคโนโลยีที่รู้จักกันดีซึ่งเป็นทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีแบบครบวงจร (UTAUT) มาใช้ โดยใช้เทคนิคการสร้างแบบจำลองสมการโครงสร้าง (SEM) ที่ใช้การตรวจแบบจำลอง ซึ่งผลลัพธ์แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและความคาดหวังของความพยายามและอิทธิพลทางสังคมอย่างมีนัยสำคัญมีอิทธิพลต่อโอกาสพฤติกรรมที่จะใช้สื่อสังคมเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ การอำนวยความสะดวกในเงื่อนไขมีส่วนสำคัญต่อพฤติกรรมของผู้ใช้จริงข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th