หลักสูตร การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทาง OBE

 

หลังการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และนำไปสอนตามแนวทาง CLO และ LLO แล้ว มาถึงขั้นตอนของการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินว่านักศึกษาได้รับความรู้ตามแนวทางที่ออกแบบไว้หรือไม่ โดยใช้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามแนวทาง OBE  ในรูปแบบต่าง ๆ การใช้เครื่องมือประเมินการเรียนรู้ รวมถึงเทคนิคการประเมินและติดตามงาน


ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการนำเสนอเนื้อหา (คลิกที่นี่)

ข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th