การปรับปรุงกระบวนการงานด้วย SIPOC

SIPOC เครื่องมือคุณภาพที่ใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน เพื่อช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนั้นได้มองเห็นแนวทางการดำเนินการในทิศทางเดียวกัน สามารถกำกับติดตามงาน ตลอดจนใช้แก้ปัญหาและปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้หน่วยงานมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th