ให้ภาพเล่าเรื่อง: การใช้สีและการจัดองค์ประกอบภาพ

งานวิจัยชิ้นนี้ ผู้เรียนได้รับความรู้ในเรื่องการเล่าเรื่องผ่านการถ่ายภาพ เพราะภาพถ่ายเป็นสื่อที่ทรงเสน่ห์และมีพลังในการเล่าเรื่อง ผู้ถ่ายภาพในฐานะที่เป็นผู้ส่งสาร ใช้เทคนิคการใช้สี ในการสื่อและสร้างความหมาย และเทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพ (Composition) ที่สําคัญ เพื่อให้ภาพมีความสวยงาม น่าสนใจ และสามารถสื่อสารความหมายได้ตามวัตถุประสงค์

 ข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th