เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ สายสังคมศาสตร์

รศ. ดร. รสชงพร โกมลเสวิน ได้ให้คำแนะนำเทคนิค และการฝึกทักษะการเขียนของผู้วิจัยที่จะต้องมี ซึ่งสิ่งสำคัญที่เน้นย้ำคือ การอ่านมาก ๆ เพื่อให้ได้แนวคิดหรือไอเดียใหม่ ๆ  การดูประเด็นที่น่าสนใจที่อยู่ในกระแส การค้นหาหัวข้อวิจัยจากฐานข้อมูลงานวิจัยในห้องสมุด ซึ่งสามารถค้นหาได้ง่ายและสะดวก การเลือกหัวข้อวิจัยอย่างไร  โดย แนะนำการหาหัวข้อวิจัย โครงสร้างการเขียนตั้งแต่ บทนำ จนถึงบทสรุป การใช้ภาษาที่ใช้ในบทความ การเลือกวารสารที่จะตีพิมพ์ ประเภทงานวิจัยที่วารสารจะรับตีพิมพ์ เช่น ประเด็นงานวิจัยทางด้านวัฒนธรรม การเมือง ข้อโต้แย้งทางศาสนา ประเด็นที่ลึกลับ เป็นต้น เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการเขียนบทความวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติในสายสังคมศาสตร์


ข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th