ลิขสิทธิ์กับการเรียนการสอน

ลิขสิทธิ์ (Copyright) เป็นงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ซึ่งเป็นเป็นสิทธิพิเศษแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ของเจ้าของผลงานที่จะสามารถทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณะชน และแสวงหาประโยชน์จากผลงานอันมีลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ดังนั้นหาก บุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์นำไปแสวงหาประโยชน์ย่อมถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของเข้าของผลงานซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์สามารถฟ้องร้องดำเนินคดีให้ต้องได้รับโทษตามหมายได้

แต่อย่างไรก็ตาม ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ยังมีข้อยกเว้นบางประการที่จะสามารถนำผลงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นไปใช้โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ อาทิ การนำไปใช้เพื่อผลิตสื่อการสอน หรือใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน ซึ่งต้องเป็นไปตามสัดส่วนตามที่กฎหมายกำหนด ในบทเรียนออนไลน์คอร์สนี้จะมีคำตอบและหลักเกณฑ์ตามกฎหมายสำหรับการนำไปใช้ได้ในปริมาณเท่าไหร่ และมีวิธีการใช้อย่างไรได้บ้าง ถึงจะไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์


ข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th