นำเสนออย่างมีเสน่ห์ PRESENTATION SKILLS EP.3

การ “นำเสนออย่างมีเสน่ห์” มุ่งพัฒนาและสร้างความมั่นใจในการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยบุคลิกภาพที่มีเสน่ห์เพื่อพิชิตใจผู้ฟัง เพราะบุคลิกภาพเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์ในการช่วยส่งเสริมความสำเร็จในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านการเรียน การทำงาน และการเข้าสังคม


ข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th