การใช้ Outsource

การทำธุรกิจควบคู่กับการลงทุน แต่การลงทุนมีหลายรูปแบบ กรณีที่ธุรกิจไม่ต้องการจะเปิดโรงงานผลิตเอง แต่ต้องการจ้างบุคคลอื่นผลิตให้ ควรต้องพิจารณาอย่างไร ในบทเรียนนี้จะได้อธิบายถึงกลยุทธ์ที่ใช้ในการตัดสินใจเรื่องนี้


ข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th