การสร้างภาพและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Tableau EP.3

การสร้างภาพและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Tableau เรียนรู้การนำข้อมูลมาสร้างภาพข้อมูลในรูปแบบ Charts แบบต่าง ๆ การสร้าง Dashboard และการเล่าเรื่องราวข้อมูล Storytelling เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึก หรือ Data Insight ช่วยเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการทางธุรกิจได้


ข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th