การลดราคาสินค้า

การตัดสินใจระยะสั้นสำหรับธุรกิจเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อย ซึ่งธุรกิจจะต้องมีการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ดี จึงจะทำให้การตัดสินใจนั้นเป็นไปได้อย่างเหมาะสม การลดราคาสินค้าเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่พบได้บ่อยในการทำธุรกิจ แต่การลดราคาควรต้องทำอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้ธุรกิจดำเนินการต่อไปได้ ดังนั้นการตัดสินใจเรื่องการลดราคาสินค้าจึงเป็นหนึ่งหัวข้อที่ธุรกิจต้องให้ความสำคัญ


ข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th