การตัดสินใจระยะสั้น

การวิเคราะห์ส่วนเพิ่มเป็นเครื่องมือที่สามารถนำมาช่วยในเรื่องของการตัดสินใจของธุรกิจ โดยจะนำข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนมาใช้ในการตัดสินใจดังกล่าว


ข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th