Unity Basics EP.1 Introduction to Unity3D

ทำความรู้จักกับการติดตั้งโปรแกรม รู้จักอินเตอร์เฟซ และ ส่วนประกอบหลักของ Unity รวมถึงMaterial, Texture, การทำPrefab, การ Export package และ Empty object

Unity Scripting API Basics EP.3 Mini Game

ทำความรู้จักกับฟีเจอร์และคำสั่งพื้นฐานของ Unity Scripting API และลองสร้างเกมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

Unity C# Fundamentals

เรียนรู้การนำภาษา C# มาใช้เพื่อการพัฒนาเกมใน Unity สร้างตรรกะและฟังก์ชันที่มีจำเป็นในการสร้างเกม

Unity Asset Store Introduction EP.1 Asset Store Overview

สำรวจ Unity Asset Store เรียนรู้วิธีการเลือก และ ดาวน์โหลด Asset ที่เหมาะสมกับการพัฒนาเกมของเรา

Unity Basics EP.6 Empty object

ทำความรู้จักกับการติดตั้งโปรแกรม รู้จักอินเตอร์เฟซ และ ส่วนประกอบหลักของ Unity รวมถึงMaterial, Texture, การทำPrefab, การ Export package และ Empty object

Unity Basics EP.5 Export Package

ทำความรู้จักกับการติดตั้งโปรแกรม รู้จักอินเตอร์เฟซ และ ส่วนประกอบหลักของ Unity รวมถึงMaterial, Texture, การทำPrefab, การ Export package และ Empty object