ความคิดเชิงสร้างสรรค์

การถ่ายภาพเป็นงานที่ต้องอาศัยความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ลงบนภาพถ่าย เพื่อสื่อสารไปยังผู้รับ ไม่ว่าจะเป็นจากมุมมองด้วยแนวคิดที่ไม่เหมือนใคร หรือสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคที่แตกต่าง ช่างภาพผู้ถ่ายทอดเรื่องราวจึงควรมีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของความคิดเชิงสร้างสรรค์ งานวิจัยนี้ได้นำหลักการถ่ายภาพบุคคลมาประยุกต์ใช้ในการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ โดยจัดองค์ประกอบภาพให้มีความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน ไม่นำเสนอจุดเด่นหลากหลาย จัดให้วัตถุหลักหรือแบบในภาพให้มีสีเข้มอยู่บนฉากสีอ่อน ให้ความสำคัญกับดวงตาของแบบ การโฟกัสที่ดวงตา ซึ่งเป็นหลักการสำคัญของการถ่ายภาพบุคคลข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th